Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

myhappiness
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaehh ehh
myhappiness

"Daj mi to miejsce na dłoni, którego nikt nie całuje.
Daj, co zostało Ci po nim, po tym, którego żałujesz.
Daj mi to miejsce na twarzy, gdzie szminki ci nie starczyło.
Mnie to zupełnie wystarczy, ja z tego zrobię miłość.

(...)

Daj mi to miejsce przy sobie, na które patrzysz po nocy.
Daj sobie czasem dopomóc, choćbyś nie chciała pomocy.
Daj mi to miejsce przy sobie, które jest puste o świcie,
Ja sobie z tego zrobię długie ciekawe życie".

— Adam Kreczmar
Reposted fromifyoucouldseemenow ifyoucouldseemenow viaehh ehh
myhappiness
myhappiness
3150 6d21 390
Reposted frombitterteeth bitterteeth viajuszka juszka
myhappiness
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajuszka juszka
myhappiness
0719 c9d2 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viatuncia tuncia
myhappiness
2730 bd68 390
Reposted fromlittlefool littlefool viatuncia tuncia
myhappiness
3208 f811 390
Reposted frommywonderland mywonderland viajuszka juszka
0033 d835 390

delta-breezes:

Joe St Pierre

March 18 2015

myhappiness
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
myhappiness
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viabegentle begentle
myhappiness
4197 2989 390

Our tree house refuge in the jungle.

Toledo District, Belize.

Reposted fromerial erial viatwice twice
myhappiness
1804 fc19 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaehh ehh

March 07 2015

myhappiness

Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.

Bądź sobą. Jesteś dość dobry. Twoje ciało oszaleje od hormonów, ale i tak mu ufaj. Twoje serce będą rozsadzać sprzeczne emocje, ale i tak go słuchaj. Nie zmieniaj swojego ciała, swoich opinii i swoich wartości dla taniego poklasku.
I jak śpiewa Paisley, nie bój się. Masz jeszcze dużo czasu do najlepszych lat swojego życia.
Później jest lepiej. Zaufaj mi.
A jeszcze lepiej, zaufaj sobie.

— R Brett
Reposted bytooshynysqui

March 03 2015

myhappiness
myhappiness
5017 f557 390
Reposted fromrosejalea rosejalea viascorpix scorpix
Reposted fromruleyourmind ruleyourmind viascorpix scorpix
6226 ad6d 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
3897 2ae2 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl