Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

myhappiness
Znalazłam najlepszego przyjaciela i mężczyznę mojego życia w jednym. Znalazłam szczęście. 
— Dla M.
Reposted byszyszaakKabaNewLifementispenetralia
myhappiness
0094 63ca 390
Reposted frombrumous brumous viamaybeyou maybeyou

December 17 2017

myhappiness
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
3713 b157 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
myhappiness
2763 75c2 390
myhappiness
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viascorpix scorpix
myhappiness
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
myhappiness
0673 7c34 390
Puchata miłość ;)
Reposted byBrainylefupati2k6partyhardorgtfoTokyoMEWSviolethill

June 22 2015

myhappiness
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaehh ehh
myhappiness

"Daj mi to miejsce na dłoni, którego nikt nie całuje.
Daj, co zostało Ci po nim, po tym, którego żałujesz.
Daj mi to miejsce na twarzy, gdzie szminki ci nie starczyło.
Mnie to zupełnie wystarczy, ja z tego zrobię miłość.

(...)

Daj mi to miejsce przy sobie, na które patrzysz po nocy.
Daj sobie czasem dopomóc, choćbyś nie chciała pomocy.
Daj mi to miejsce przy sobie, które jest puste o świcie,
Ja sobie z tego zrobię długie ciekawe życie".

— Adam Kreczmar
Reposted fromifyoucouldseemenow ifyoucouldseemenow viaehh ehh
myhappiness
myhappiness
3150 6d21 390
Reposted frombitterteeth bitterteeth viajuszka juszka
myhappiness
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajuszka juszka
myhappiness
0719 c9d2 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viatuncia tuncia
myhappiness
2730 bd68 390
Reposted fromlittlefool littlefool viatuncia tuncia
myhappiness
3208 f811 390
Reposted frommywonderland mywonderland viajuszka juszka
0033 d835 390

delta-breezes:

Joe St Pierre

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl